Οδηγίες Χρήσης της πλατφόρμας eclass του ΙΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Για να μεταβείτε στην πλατφόρμα πηγαίνετε στον παρακάτω σύνδεσμο

http://gramiekpyl.sites.sch.gr/eclass/

Για να εγγραφείτε πηγαίνετε αριστερά στο μενού εγγραφή ή απευθείας στους παρακάτω συνδέσμους για σπουδαστή και εκπαιδευτή αντίστοιχα

Εγγραφή σπουδαστή

http://gramiekpyl.sites.sch.gr/eclass/modules/auth/formuser.php

Συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία, στο όνομα χρήστη να χρησιμοποιήστε λατινικούς χαρακτήρες, στα σχόλια γράψτε σπουδαστής και στην κατηγορία κάνοντας κλικ στο λευκό πλαίσιο πάτε στο 2020Β και επιλέγεται την ειδικότητα τας.  Όταν γίνει ο έλεγχος απ’ τους διαχειριστές θα σας έρθει mail με τους κωδικούς σας.

Εγγραφή εκπαιδευτή

http://gramiekpyl.sites.sch.gr/eclass/modules/auth/formuser.php?p=1

Συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία, στο όνομα χρήστη να χρησιμοποιήστε λατινικούς χαρακτήρες, στα σχόλια γράψτε εκπαιδευτής και στην κατηγορία κάνοντας κλικ στο λευκό πλαίσιο πάτε στο 2020Β και επιλέγεται μία από τις ειδικότητες που διδάσκεται.  Όταν γίνει ο έλεγχος απ’ τους διαχειριστές θα σας έρθει mail με τους κωδικούς σας.

Οδηγίες

Οδηγίες για τους εκπαιδευτές και τους σπουδαστές βρίσκονται στην ιστοσελίδα του eclass, αν επιλέξτε στο μενού αριστερά τα εγχειρίδια  ή εναλλακτικά απευθείας στον παρακάτω σύνδεσμο

http://gramiekpyl.sites.sch.gr/eclass/info/manual.php

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

-Δημιουργία Λογαριασμού Εκπαιδευτή - Open eClass 3.0

https://www.youtube.com/watch?v=O4-TA1J1qQ8

-E-class tutorial - Μάθημα για την πλατφόρμα e-class του sch.gr

https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Φόρμα Εισόδου