Η διαδικασία επιλογής καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο:
 

στις αρχές Σεπτεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης και

στα τέλη Ιανουαρίου για το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης.

Όσοι ενδιαφέρονται για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αίτηση στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (http://www.gsae.edu.gr/el/).
 
Η επιλογή πραγματοποιείται κατόπιν της έκδοσης αποτελεσμάτων επιτυχίας από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Φόρμα Εισόδου