Από το φθινοπωρινό εξάμηνο 2013Β και μετά η φοίτηση σε όλα τα δημόσια Ι.Ε.Κ. είναι δωρεάν (νόμος 4186/17-09-2013).

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Φόρμα Εισόδου