Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του, χωρίς να καταλαμβάνει θέση εργασίας.

Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι συνεχόμενη ή να πραγματοποιείται και τμηματικά μετά την ολοκληρωση των δύο πρώτων εξαμήνων.

ΦΕΚ Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ.

 

Aπαραίτητα δικαιολογητικά για την έναρξη της πρακτικής άσκησης

1. Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης

2. Αίτηση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης

3. Βεβαίωση εργοδότη (περί αποδοχής του πρακτικά ασκούμενου στην επιχείρηση για το διάστημα που διαρκεί η πρακτική)

4. Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη (περί άμεσης ενημέρωσης του ΙΕΚ Πυλαίας-Χορτιάτη σε περίπτωση αποχώρησης του ασκούμενου)

5. Υπεύθυνη δήλωση καταρτιζομένου (περί άμεσης ενημέρωσης του ΙΕΚ Πυλαίας-Χορτιάτη σε περίπτωση αποχώρησης ή άδειας μεγαλύτερης των 15 ημερών)

6. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου

7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

8. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ

9. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

 

 Aπαραίτητα δικαιολογητικά για την λήξη  της πρακτικής άσκησης

1.Βεβαίωση παρουσίας (συμπληρώνεται από τον εργοδότη στο τέλος της πρακτικής άσκησης)

2.Βιβλίο πρακτικής άσκησης

 Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του βιβλίου πρακτικής

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΚΑΙ 2 ΜΙΚΡΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΕΚ

 

Aπαραίτητα δικαιολογητικά για διακοπή της πρακτικής άσκησης

1. Αίτηση διακοπής

2.Υπεύθυνη δήλωση

 

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Φόρμα Εισόδου